API

zintegruj TeleCube CRM z innymi systemami

Przygotowane przez nas API CRM ułatwi powiązanie narzędzia TeleCube CRM z innymi używanymi systemami.

API

Dzięki integracji API i przygotowanym metodom sprawnie można przekazywać informacje między narzędziami. Klucz API dostępny jest w zakładce: Panel zarządzania > Ustawienia CRM > Integracje > API CRM.

Pełna dokumentacja API dostępna jest w naszym WIKI-Poradniku.

 

Obszary i dostępne metody

Uprawnienia oraz grupy uprawnień

Rozwiń

1. Pobranie listy utworzonych grup uprawnień.
2. Pobranie listy możliwych uprawnień do przydzielenia.
3. Stworzenie nowej grupy uprawnień.
4. Edycja istniejącej grupy uprawnień.
5. Usunięcie istniejącej grupy uprawnień.

Użytkownicy

Rozwiń

1. Pobranie listy istniejących użytkowników.
2. Stworzenie nowego użytkownika.
3. Edycja użytkownika.
4. Zablokowanie użytkownika.
5. Usunięcie użytkownika.

Własne pola

Rozwiń

1. Pobranie listy istniejących własnych pól.
2. Dodanie własnego pola.
3. Edycja własnego pola.
4. Usunięcie istniejącego własnego pola.

Kontakty - organizacje

Rozwiń

1. Pobranie listy kontaktów – organizacji zapisanych w CRM.
2. Dodanie nowego kontaktu – organizacji.
3. Edycja istniejącego kontaktu – organizacji.
4. Usunięcie istniejącego kontaktu – organizacji.

Import kontaktów

Rozwiń

1. Pobranie listy wykonanych importów.
2. Wykonanie importu.
3. Wycofanie importu.
4. Usunięcie pliku importu.

Konta SIP, prezentacja numeru, pola nadawcy

Rozwiń

1. Lista dostępnych kont SIP.
2. Lista numerów do prezentacji dla połączeń.
3. Lista numerów i pól nadawcy dla SMS.

Tagi

Rozwiń

1. Pobranie listy istniejących tagów.
2. Utworzenie tagu.
3. Edycja tagu.
4. Usunięcie tagu.

Kontakty - osoby

Rozwiń

1. Pobranie listy kontaktów – osób zapisanych w CRM.
2. Dodanie nowego kontaktu – osoby.
3. Edycja istniejącego kontaktu – osoby.
4. Usunięcie istniejącego kontaktu – osoby.

Historia kontaktu

Rozwiń

1. Pobranie listy połączeń za dany okres.
2. Pobranie notatek powiązanych z danym zdarzeniem.

Eksport kontaktów

Rozwiń

Metoda pozawala na eksport danych o kontaktach zapisanych w CRM.

Kontakt

Pytania i sugestie w sprawie TeleCube CRM prosimy przesyłać na adres email: info@telecube.pl

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

221 13 14 15

info@telecube.pl

ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice