Zarządzaj swoimi relacjami z Klientem jeszcze lepiej.

Poznaj nasz cennik

CO TO JEST WIRTUALNA CENTRALA?

Wirtualna Centrala

Do korzystania z programu TeleCube CRM wymagane jest posiadanie (lub zakup) Centrali TeleCube. Z Wirtualnej Centrali możesz korzystać na 2 sposoby: podpisując umowę na 12 mies. z opcją przedłużenia (tzw. postpaid) lub doładowując konto (tzw. prepaid). Centralkę TeleCube możesz przetestować przez 14 dni.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak dodać i edytować grupy uprawnień?

Celem dodania grupy uprawnień wejdź na Panelu programu TeleCube CRM w zakładki Panel zarządzania > Uprawnienia.

Następnie kliknij w przycisk „Dodaj grupę uprawnień”, nadaj nazwę tej grupie i wybierz z dostępnej listy konkretne uprawnienia. Kliknij przycisk Dalej, a w ostatnim kroku zaznacz pole przy użytkowniku/ach, którzy mają korzystać z danej grupy uprawnień. Pamiętaj, że każdy użytkownik może być przydzielony tylko do jednej grupy uprawnień.

Założona grupa będzie widoczna w Uprawnieniach. Możesz w dowolnym momencie ją edytować, usunąć (jeśli nie posiada przydzielonych użytkowników) lub sprawdzać jej szczegóły. Grupy uprawnień w TeleCube CRM może tworzyć wyłącznie główny administrator.

Jak dodać i edytować grupy użytkowników?

Aby dodać grupę użytkowników w programie TeleCube CRM wejdź na Panelu w zakładki Panel zarządzania > Grupy użytkowników. Następnie kliknij w przycisk „Utwórz grupę” i nadaj jej nazwę.

Gdy grupa jest już utworzona możesz sprawdzać jej składowe oraz dokonywać edycji, klikając w adekwatne ikonki w bloczku odpowiadającym danej grupie.

Jeśli klikniesz w ikonkę z ołówkiem będziesz mógł wprowadzić podgrupę/y do danej grupy np. jeśli utworzyłeś grupę Oddziały zagraniczne możesz stworzyć dla niej podgrupy np. Francja, Niemcy i USA.

Użytkowników możesz dodawać lub usuwać z danej grupy i/lub podgrupy z poziomu sekcji Edytuj profil (można na nią przejść klikając kolejno: Panel zarządzania > Użytkownicy > ikonka trzech kropek umieszczona przy danym użytkowniku > Edytuj), dokonując odpowiednich zmian w danych umieszczonych w Informacjach dodatkowych.

Tworząc grupę lub podgrupę automatycznie zostanie ona dodana do ww. Informacji dodatkowych. Jedyną grupą, która jest umieszczona na stałe w TeleCube CRM jest Stanowisko i musisz do niej przypisać każdego użytkownika. W przypadku pozostałych grup masz pełną dowolność w kwestii dodawania do nich użytkowników. Inne grupy możesz też usuwać, jednak pod warunkiem, że w danym momencie nie zawierają żadnych użytkowników.

Jak dodać nowego użytkownika?

Użytkownika w programie TeleCube CRM możesz dodać na Panelu wchodząc w zakładki Panel zarządzania > Użytkownicy, a następnie klikając w przycisk Utwórz użytkownika.

W sekcji Ustawienia konta uzupełnij pola:

  • E-mail – tym adresem użytkownik m.in. będzie się posługiwał przy logowaniu.
  • Konto SIP – należy je wybrać z rozwijanej listy lub utworzyć nowe. Jeśli tworzysz nowe konto SIP nadane hasło będzie obowiązywać wyłącznie dla tego numeru wewnętrznego a nie dla całego profilu użytkownika. Ważne żeby każdy użytkownik miał przyporządkowane jedno, indywidualne konto SIP.
  • Prezentacja dla połączeń i prezentacja dla SMS – w tych polach należy wybrać odpowiednio numery, które będą się pokazywać odbiorcy podczas realizacji połączeń telefonicznych oraz numery i pola prezentowane odbiorcy wysłanych SMSów.
  • Hasło – należy dwukrotnie wprowadzić hasło zawierające min. 8 znaków, małą i dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny (!@*$&).

W sekcji Informacje podstawowe wpisz Imię i nazwisko oraz numer służbowy użytkownika oraz przyporządkuj do niego jedną z wcześniej utworzonych grup uprawnień.

W sekcji Informacje dodatkowe przydziel użytkownika do odpowiednich grup lub podgrup użytkowników. Jeden użytkownik może być przyporządkowany do kilku grup. Jeśli w przyszłości będziesz chciał dodać lub usunąć użytkownika z danej grupy lub podgrupy możesz tego dokonać wyłącznie w tej sekcji.

Jak edytować dane i status użytkownika?

Gdy już wprowadziliśmy nowego użytkownika, zostanie on dopisany do listy zamieszczonej w ww. zakładce Użytkownicy.
W tym miejscu możemy od teraz dokonywać zmian dotyczących utworzonego użytkownika. Aby to zrobić należy kliknąć w ikonkę trzech kropek znajdującą się po prawej stronie, w wierszu, w którym są zamieszczone informacje o danym użytkowniku.

Po kliknięciu w ikonkę możemy:

  • zablokować użytkownika,
  • usunąć użytkownika,
  • edytować wprowadzone wcześniej dane.

W przypadku blokady użytkownika straci on możliwość logowania się do Panelu ale będzie mógł nadal korzystać z konta SIP na urządzeniu gdzie jest ono zainstalowane.
W przypadku skorzystania z opcji Usuń profil użytkownika zostanie na stałe usunięty (opłata za niego nie będzie już pobierana od następnego okresu rozliczeniowego) i użytkownik straci możliwość zarówno logowania się do panelu CRMa, jak i wykonywania połączeń.
Jeśli chcemy jedynie edytować dane użytkownika należy kliknąć w Edytuj, następnie dokonać odpowiednich zmian i zatwierdzić je przyciskiem Zapisz.

TeleCube zaufało już wiele firm i instytucji!

Przetestuj przez 14 dni za darmo!

Uczyń zarządzanie relacjami z Klientem jeszcze prostsze. Już teraz zarejestruj się na 14-dniowy okres testowy TeleCube CRM. W jego trakcie będziesz mógł przetestować wszystkie oferowane przez nasz system CRM funkcje, bez zobowiązań i bez konieczności użycia karty kredytowej. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem wirtualnej centrali TeleCube nic nie szkodzi. Możesz skorzystać z okresu próbnego dla obu usług.