Historia wdrożeń.

Sprawdź jakie moduły i funkcje dołożyliśmy do naszego projektu TeleCube CRM.

Ukończone aktualizacje

Sierpień 2023 r.

Leady / szanse sprzedaży

Funkcjonalność pozwalająca na gromadzenie wiedzy o procesie sprzedaży w Twojej firmie, odpowiednie zarządzanie pozyskanymi leadami i minimalizację ryzyka utraty potencjalnych Klientów. Wszystko to w wygodnym widoku kanban lub tabeli.

Czerwiec 2023 r.

Ankiety obsługi połączeń

Wzbogaciliśmy nasz CRM o ankiety obsługi połączeń. Dzięki nim usprawnisz proces gromadzenia najistotniejszych informacji pozyskanych podczas rozmowy, np. w jaki sposób dotarł Klient lub czy jest zainteresowany ofertą. Kwestionariusz przygotujesz zgodnie z własnymi potrzebami.

Maj 2023 r.
Rozbudowa systemu powiadomień

Dopracowany i przejrzysty system powiadomień o zdarzeniach jest kluczem do sprawnej i efektywnej pracy użytkownika. Wobec tego opracowujemy wszechstronny system powiadamiania o najistotniejszych wydarzeniach mających miejsce w CRM.

Kalendarz i zadania

 Żaden CRM nie może obyć się bez funkcjonalnego kalendarza oraz możliwości planowania zadań, połączeń czy spotkań. Mając tego pełną świadomość opracowaliśmy coś specjalnego również i w tym aspekcie.

Obsługa e-maili (klient pocztowy)

Głównym założeniem leżącym u podstaw naszego systemu jest zbieranie historii kontaktu z klientem z jak największej ilości źródeł. Cieszymy się zatem niezmiernie, że do obsługiwanych metod kontaktu doszły również e-maile. TeleCube CRM pozwala na podpięcie własnej skrzynki pocztowej i pełne nią zarządzanie, jak i na bieżącą obsługę wiadomości e-mail.

Marzec 2023 r.
Eksport tabel z Historii Kontaktu

 Dane z Historii Kontaktu można eksportować do pliku CSV, aby wykorzystać je w innym, zewnętrznym systemie. W przypadku zastosowania filtrów podczas przeglądania danych, zostaną one uwzględnione również podczas eksportu.

Raport dotyczący telefonii w ujęciu ogólnym

Raport ten ma  ułatwić pracę przy częstym sprawdzaniu, czy wszystko na infolinii funkcjonuje prawidłowo i jest bardziej ogólny niż raporty dotyczące użytkowników i kolejek. W swoim zamierzeniu ma on wskazać jedynie potencjalne problemy, które w pełni zdiagnozuje się generując jeden z raportów szczegółowych. Zawiera on kilka statystyk, m.in. odbieralność w procentach na posiadanych numerach oraz dla posiadanych kolejek.

Monitorowanie rozmów (Claude Control)

TeleCube CRM uzupełniliśmy o funkcję Monitorowania rozmów (Claude Control). Dzięki niej przy użyciu przeglądarki możliwe będzie przysłuchiwanie się aktualnie trwającym rozmowom telefonicznym. Więcej na temat funkcji oraz jej uruchomienia na swoim koncie można przeczytać w naszym  WIKI-Poradniku.

Luty 2023 r.
Integracja z Talkie.ai

Umożliwimy Ci zautomatyzowanie swojej infolinii i zastosowanie bota Talkie.ai na przykład kiedy otrzymujesz często pojawiające się takie same pytania, na które odpowiedź jest niezmienna. Bot nauczony szyku rozmowy i możliwych ścieżek jej przebiegu poprowadzi rozmowę zgodnie z ustalonym schematem. Pozwoli to zaoszczędzić czas Twoim Konsultantom, który będą mogli poświęcić na rozmowy z Klientami, dzwoniącymi w sprawach, które wymagają indywidualnego podejścia. Jeżeli zdecydujesz się na przekazanie rozmowy bota Talkie.ai do Konsultanta, zostanie mu wyświetlony stenogram z informacjami zebranymi od bota. Jak zintegrować bota z TeleCube CRM dowiesz się w naszym WIKI-Poradniku.

API

Zdecydowaliśmy się przygotować dla Państwa API, które ułatwi powiązanie narzędzia TeleCube CRM z innymi, używanymi przez Ciebie systemami.

Komunikator

Sprawnie skontaktujesz się z pozostałymi Użytkownikami systemu dzięki wbudowanemu komunikatorowi. Możesz prowadzić bezpośrednie rozmowy z pojedynczymi osobami, jak również konwersacje grupowe a także korzystać z kanałów.

Raport z Kolejki

Dzięki raportom z kolejek dokonasz sprawnej analizy działania Twojej infolinii i dowiesz się np. w jakich godzinach jest ona najbardziej obciążona, jak rozkłada się obsługa połączeń pomiędzy pracownikami, po jakim czasie oczekiwania Twoi klienci porzucają telefon, itp. 

Raport pracy zespołu

 Sprawne i efektywne zarządzanie infolinią wymaga posiadania szczegółowej wiedzy o wielu czynnikach, które na nią wpływają. Nie inaczej ma się sprawa z zespołem jak i poszczególnymi konsultantami. Z naszymi raportami bez problemu przeanalizujesz działanie infolinii i odnajdziesz elementy, którym warto poświęcić więcej uwagi.

Styczeń 2023 r.
Bieżący podgląd infolinii

 Nowy dashboard uczyni TeleCube CRM jeszcze bardziej funkcjonalnym! Dzięki tej aktualizacji znajdziesz na nim takie informacje jak połączenia oczekujące w kolejkach czy status użytkowników (np. że prowadzi on aktualnie rozmowę). Ułatwi to zarządzanie połączeniami i monitorowanie infolinii w czasie rzeczywistym.

Okno obsługi rozmowy (tagi + notatki)

Podczas rozmowy z Klientem często konieczne jest zapisanie różnych ważnych informacji w formie notatki czy chociażby oznaczenie tagiem danej rozmowy. Dzięki przygotowanemu przez nas oknu rozmowy, które pojawia się automatycznie po odebraniu / rozpoczęciu połączenia przez Konsultanta proces ten będzie znacznie uproszczony i pomoże w jeszcze lepszym i dokładniejszym gromadzeniu danych. Więcej informacji znajdziesz w naszym WIKI-Poradniku.

Grudzień 2022 r.

Dynamiczne konta SIP

Dzięki dynamicznym kontom SIP każdy użytkownik CRM może mieć do siebie przypisane różne konta SIP i logować się w danym momencie do wybranego z nich pod warunkiem, że nie jest ono aktualnie używane przez innego użytkownika.

Listopad 2022 r.

Zdjęcia profilowe / Awatary

Dodamy możliwość używania własnych obrazów i zdjęć w ramach CCRM, zarówno w profilach użytkowników jak i do osób czy organizacji wprowadzonych w ramach posiadanej bazy kontaktów. Dzięki temu CRM nie tylko będzie wyglądał atrakcyjniej, ale również pozwali na lepszą identyfikację danego profilu.

Eksport danych do pliku

 Dane z bazy kontaktowej będzie można eksportować do pliku CSV, aby wykorzystać je w innym, zewnętrznym systemie.

Październik 2022 r.
Eksport danych z bazy kontaktów

Dodaliśmy możliwość eksportowania danych o osobach i organizacjach do pliku CSV.

Dynamiczny pasek postępu dla importu danych

Dodaliśmy dynamiczny pasek postępu dla importu danych aby łatwiej było rozeznać się na jakim etapie jest import i ile pozostało do jego zakończenia.

Nowe uprawnienie do sekcji kontakty

Nowe uprawnienie do sekcji kontakty pozwolą ograniczyć widoczność tabeli z osobami oraz organizacjami pracownikom, którzy nie są upoważnieni do korzystania z takich danych.

Nowe uprawnienie do tagów

Aby zabezpieczyć tagi przed odpięciem przez innych użytkowników wprowadziliśmy możliwość odpinania tagów przypiętych jedynie przez siebie. Aby odpinać tagi dodane przez innych użytkowników konieczne jest posiadanie stosownych uprawnień.

Rozszerzone wyszukiwanie danych w kontaktach

 Przygotowaliśmy możliwość bardziej zaawansowanej filtracji danych w tabelach z kontaktami, dzięki czemu pojawiła się możliwość bardzo precyzyjnego zawężenia wyników wyszukiwania według każdej z posiadanych w tabeli kolumny.

Zmienione działanie tabel

Zmieniliśmy działanie tabel poprzez dodanie tzw. sticky header, co zapewni widoczność górnej belki z legendą niezależnie od pozycji w tabeli. Ułatwi to poruszanie się po niej i odczytywanie danych w niej zawartych. Widoczny jest również pasek przewijania w bok aby nawet przy rozwinięciu maksymalnej ilości rekordów sprawnie przejść do kolejnych kolumn tabeli.

Transfer połączenia

Aby usprawnić przekazywanie połączeń do innych użytkowników CRMa dodaliśmy możliwość wyboru docelowego numeru z listy zapisanych użytkowników. W ten sposób nie trzeba pamiętać i ręcznie wpisywać numeru wewnętrznego a ponadto można wybrać również inny przypisany użytkownikowi numer, np. jego służbowy numer komórkowy.

Wrzesień 2022 r.
Import danych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy system, który pozwala zaimportować dane o klientach do TeleCube CRM z innych narzędzi. Dodatkowo, dzięki modułowi własnych pól możesz dowolnie kształtować kartę Klienta i wgrać wszystkie niezbędne dane. Więcej informacji na temat importu znajdziesz w WIKI-poradniku.

Sierpień 2022 r.
Skrzynka odbiorcza SMS

Stworzyliśmy dedykowaną skrzynkę odbiorczą wraz z rozszerzeniem powiadomień o SMS-ach. W znaczący sposób ułatwi to pracę z wiadomościami, ich przeglądanie i archiwizację.

Lipiec 2022 r.
Pliki

Wdrożyliśmy system obsługi plików, dzięki którym możliwości TeleCube CRM poszerzą się o dodawanie załączników do notatek, kontaktów czy nawet na wrzucanie wolnych, niepowiązanych z niczym plików. Każde konto otrzymuje od nas gratis 10 Gb przestrzeni dyskowej, którą w każdej chwili można dodatkowo powiększyć. Więcej informacji znajdziesz w naszym WIKI-Poradniku
Ponadto, ponownie rozwinęliśmy system tagów, dodając możliwość tagowania plików.

Czerwiec 2022 r.
Obsługa CLIP Prefiks i opisów numerów

Na prośbę użytkowników dodaliśmy obsługę CLIP Prefiksów oraz Opisów numerów, które są ustawione dla numerów w Wirtualnej Centrali TeleCube. Dzięki temu osoba odbierająca połączenie w CRM zna również ścieżkę, przez którą dotarła osoba dzwoniąca lub uzyskuje szereg innych, ważnych informacji związanych z numerami.

Integracja z BaseLinker

TeleCube CRM może zostać połączony z systemem obsługi zamówień BaseLinker, dzięki czemu znacznie zyskuje na wszechstronności. Konsultanci, pracując w jednym narzędziu, mają dostęp do całej historii kontaktu z klientem jak i historii jego zamówień. Szczegóły dotyczące integracji, jak i sposób jej wykonania opisano na naszym WIKI-poradniku. Kolejny raz zaktualizowaliśmy system tagów, aby można było nimi oznaczać zamówienia w BaseLinkerze.

Maj 2022 r.
Rozbudowa wyszukiwarki i sortowania kontaktów

Dążąc do zwiększania komfortu i wygody pracy z TeleCube CRM, przebudowaliśmy wyszukiwarkę kontaktów dodając do niej szereg funkcji, dzięki którym jeszcze łatwiej i z większą precyzją znajdziesz w swojej bazie osoby czy firmy. Dodatkowe opcje sortowania pozwolą na właściwe grupowanie danych.

Indywidualny widok tabel kontaktów

Cenimy sobie komfort pracy, dlatego też stworzyliśmy narzędzie, które pozwoli na ustawianie widoku tabel z kontaktami według własnych preferencji użytkownika. Każdy z nich może mieć własny układ tabeli, w tym widoczność poszczególnych kolumn czy ich kolejność.

Własne pola w kartach kontaktów

W tej aktualizacji rozbudowaliśmy możliwość personalizacji kart klientów o własne pola. Dzięki temu profil kontaktu (osoby / organizacji) może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dodane pola będą widoczne również w formularzu tworzenia nowego kontaktu oraz jako kolumny w tabeli z wszystkimi kontaktami. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym WIKI-poradniku

Kwiecień 2022 r.
Szablony SMS

Wysyłka SMS to świetny sposób na utrzymanie ciągłego, ale mało inwazyjnego kontaktu z klientem. CRM jest przystosowany do łatwej wysyłki wiadomości, ale chcemy jeszcze bardziej ją rozbudować. Szablony SMS przyspieszą konsultantom wysyłkę i zapewnią zachowanie odpowiedniego standardu wiadomości.

Opiekunowie i Obserwatorzy

Aby zapewnić właściwy i profesjonalny poziom obsługi klienta, każdy kontakt powinien mieć swojego opiekuna. W tym celu zaprojektowaliśmy system opiekunów i obserwatorów, którzy będą odpowiedzialni za przydzielone im kontakty. Będzie to również fundament do dalszego rozbudowania systemu notyfikacji.

Marzec 2022 r.
Rozbudowany system tagów

Przygotowaliśmy całkiem nowy system tagów – od teraz istnieje możliwość stworzenia własnych tagów (oznaczeń) zarówno do zdarzeń z historii kontaktu (połączeń czy SMS) jak i do kontaktów (osób i organizacji). Tworząc tag wybierasz kolor jego tła i podajesz opis, dzięki czemu idealnie dopasujesz je do swoich potrzeb. Więcej o systemie tagów przeczytasz w naszym WIKI-poradniku.

Rozbudowa wirtualnego aparatu telefonicznego (dialera)
Nasz autorski dialer doczekał się aktualizacji! Poszerzyliśmy jego możliwości o ustawienia dotyczące momentu automatycznego otwierania kart (profili) kontaktów, dodaliśmy kolejne zakładki umożliwiające szybkie wybieranie numerów spośród innych użytkowników CRM lub zapisanych klientów oraz podręczną historię kontaktu, aby w łatwy sposób odnaleźć ostatnie zdarzenia na infolinii, które obsługiwaliśmy. Po więcej informacji zapraszamy do naszego WIKI-poradnika poświęconego tematowi dialera.
Luty 2022 r.
Notatki do profilu

Rozbudowaliśmy oś czasu w profilach kontaktów o nową opcję – dodawanie notatek do profilu. Dzięki temu najważniejsze informacje mogą być zapisywane już na poziomie profilu kontaktu, co ułatwi przekazywanie informacji wewnątrz firmy. Wdrożyliśmy również szereg dodatkowych akcji, jak np. przypinanie (aby były lepiej widoczne i wyróżnione) czy historia edycji, aby sprawdzić operacje na nich wykonywane. Od teraz możesz również dodawać notatki głosowe, bez konieczności korzystania z klawiatury! Więcej o notatkach, w tym o notatkach do profili kontaktów przeczytasz w naszym WIKI-poradniku.

Rozbudowa nieodebranych połączeń

Moduł ten zyskał nową funkcję – statystyki, w atrakcyjny sposób obrazujące obsługę nieodebranych połączeń. Proste wykresy szybko pokażą czy Twoi pracownicy właściwie z nimi postępują. Dodatkowo dodaliśmy kilka nowych filtrów, które uprzyjemnią pracę z większą ilością rekordów. Więcej informacji o tym module znajdziesz w naszym WIKI-poradniku.

Styczeń 2022 r.
Oś czasu (Rozbudowa historii kontaktu)

Aby uatrakcyjnić oraz przede wszystkim ułatwić wyszukiwanie informacji o kontakcie z daną osobą czy organizacją postanowiliśmy dodać oś czasu, dostępną w profilu każdego dodanego kontaktu. Dzięki temu w chronologiczny sposób można sprawdzić przebieg połączeń czy wiadomości SMS. Więcej o osi czasu przeczytasz w naszym WIKI-poradniku

Podstawowa Karta Klienta

Istotą każdego CRM-u są kontakty, zarówno w formie firm jak i osób. Wobec tego wdrożyliśmy mechanizm kart Klienta, dzięki któremu w łatwy sposób możesz powiązać numer telefonu z osobą czy dodaną firmą. Pozwoli to zarówno na prowadzenie rejestru kontaktu z danym podmiotem jak i prostą identyfikację numeru, który dzwoni na infolinię. Więcej o karcie i profilach klientów przeczytasz w naszym WIKI-poradniku

Grudzień 2021 r.
Powiadomienia

Przygotowaliśmy system powiadomień, który poinformuje Cię o najważniejszych wydarzeniach w Twoim CRM. Nowe nieodebrane połączenie, nowy SMS czy sukces lub niepowodzenie podjętej akcji pomogą Ci w sprawnym poruszaniu się po narzędziu.

Wirtualny aparat telefoniczny (dialer)
TeleCube CRM posiada wbudowaną integrację z aplikacją TeleCube SIP, przy pomocy której można obsługiwać połączenia i SMSy. Aby zwiększyć Twój komfort pracy, zdecydowaliśmy się wydać aplikację do obsługi infolinii w formie widgetu wbudowanego w przeglądarkę, która nie tylko ułatwi ale i zwiększy możliwości korzystania z funkcjonalności TeleCube CRM. Więcej o dialerze przeczytasz w naszym WIKI-poradniku.
Listopad 2021 r.
Konwersacje SMS

Zadbaliśmy, aby każda wiadomość SMS była częścią pełnego wątku korespondencji. Wszystkie wiadomości wymienione z danym numerem zostały zebrane w jeden wątek, dzięki czemu przy pomocy paru kliknięć możesz odczytać pełną konwersację. Bez problemu sprawdzisz, który z użytkowników CRM nadał wiadomość i jakiego pola nadawcy użył. Konwersację odnajdziesz w zakładce „Więcej” w historii kontaktu, w wierszu z wybraną wiadomością. Więcej o obsłudze SMS w CRM przeczytasz w naszym WIKI-poradniku.

Nieodebrane połączenia

Rozbudowana wersja funkcjonalności, którą znasz z obecnego Panelu Klienta. Narzędzie do zarządzania nieodebranymi połączeniami na Twojej infolinii, dzięki czemu żadne z połączeń nie umknie uwadze. Każde z połączeń posiada swoją historię, abyś mógł sprawdzić, czy zostało one poprawnie obsłużone przez konsultantów. Więcej o zarządzaniu nieodebranymi połączeniami przeczytasz w naszym WIKI-poradniku.

Październik 2021 r.
Notatki do połączeń i SMS

Odebranie połączenia czy odczytanie SMS-a to jedno, lecz niejednokrotnie trzeba również zanotować najważniejsze rzeczy wyciągnięte z rozmowy. Nowy moduł notatek świetnie się do tego nadaje. Każda rozmowa może mieć indywidualne notatki, a do tego wyświetlimy Ci również te z innych połączeń, abyś w łatwy sposób sprawdził historię pozostałych rozmów. Opis notatek i kilka praktycznych porad znajdziesz w naszym WIKI-poradniku.

Wrzesień 2021 r.
Statystyki połączeń

Stworzyliśmy moduł statystyk, który pozwoli na zebranie istotnych informacji o pracy konsultantów na infolinii, przedstawiając je w atrakcyjnej dla oka formie wykresów. Dzięki temu łatwo i szybko sprawdzisz działanie Twojej infolinii.

Historia połączeń

Moduł, który pozwoli Ci na śledzenie każdego z połączeń, które trafiło na Twoją infolinię. Dzięki temu dowiesz się, który z użytkowników je obsługiwał, zobaczysz szczegóły jego przebiegu (jak np. oczekiwanie w kolejce) lub pobierzesz nagranie z rozmowy. Pełen zakres możliwości znajdziesz w WIKI-poradniku.

TeleCube zaufało już wiele firm i instytucji!

Przetestuj przez 14 dni za darmo!

Uczyń zarządzanie relacjami z Klientem jeszcze prostsze. Już teraz zarejestruj się na 14-dniowy okres testowy TeleCube CRM. W jego trakcie będziesz mógł przetestować wszystkie oferowane przez nasz system CRM funkcje, bez zobowiązań i bez konieczności użycia karty kredytowej. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem wirtualnej centrali TeleCube nic nie szkodzi. Możesz skorzystać z okresu próbnego dla obu usług.