Karta Klienta

wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu

Intuicyjne dodawanie i usuwanie Klientów jako Osób Indywidualnych oraz Organizacji.
Dane Klienta i powiązane zdarzenia widoczne w jednym miejscu.

Sprawne zarządzanie informacjami o Kliencie

W TeleCube CRM dbamy o to, aby wszelkie działania można było realizować efektywnie i łatwo, posiadając do tego kompleksowe narzędzia i funkcje. Nie inaczej jest w przypadku kwestii związanych z Kontaktami. W prosty sposób dodasz nowe Osoby i Organizacje do Kontaktów aby uporządkować wszelkie informacje i zdarzenia powiązane z danym numerem.

Osoby

Karta Osoby może zostać stworzona zarówno dla Klienta Indywidualnego, jak również dla Pracownika Organizacji, do której w prosty sposób może zostać przypisany.

Dodając Klienta do Kontaktów można zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje o nim, jak np. dane osobowe, numer telefonu czy adres mailowy. Ponadto można uzupełnić kartę o dane adresowe, numer PESEL czy numer dokumentu, np. dowodu osobistego.

W Karcie Klienta oprócz informacji o danej osobie w przejrzysty sposób wyświetlane są również wszystkie zdarzenia powiązane z danym kontaktem, w tym pełna historia kontaktu oraz istnieje możliwość dodawania notatek zarówno do poszczególnych zdarzeń jak i całego profilu.

Organizacje

Karta Organizacji pozwala uporządkować najistotniejsze informacje o firmie, którą chcemy dodać do Kontaktów.

Wprowadzając Organizację do Kontaktów można zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje o nim, jak np. nazwa organizacji, numer telefonu czy adres mailowy. Ponadto można uzupełnić kartę o numer NIP czy aktywność w rejestrach, np. KRS.

W Karcie Organizacji, tak jak w przypadku karty Osoby, oprócz informacji o danej firmie, w przejrzysty sposób wyświetlane są również wszystkie zdarzenia powiązane z daną instytucją oraz jej pracownikami.

Możliwości z poziomu Karty Osoby

lub Organizacji

Profil skrócony

Rozwiń

W Profilu znajdziesz wszystkie najistotniejsze informacje o Osobie bądź Organizacji, takie jak adres, dodane tagi, dane kontaktowe (numery telefonu i adresy mailowe) oraz w zależności od rodzaju karty powiązane Organizacje (w przypadku Karty Osoby) lub Pracowników (w przypadku Karty Organizacji).

Dane szczegółowe

Rozwiń

W karcie Danych szczegółowych oprócz najistotniejszych informacji o Osobie lub Organizacji znajdziesz również rozbudowaną sekcję z danymi adresowymi.

Ponadto jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia z tego miejsca możliwe jest dokonanie edycji w danych.

Opiekunowie

Rozwiń

Każdemu Klientowi (Osobie lub Organizacji) możesz przypisać Opiekuna oraz Obserwatorów. Będą oni odpowiedzialni za przydzielone im kontakty. Zapewni to profesjonalny poziom obsługi, gdyż zdarzenia będą trafiały w pierwszej kolejności do osób, do których przypisano dany Kontakt.

Zdarzenia w formie osi czasu

Rozwiń

W głównej karcie Profilu, oprócz najistotniejszych danych, w formie osi czasu wyświetlana jest lista zdarzeń oraz notatek powiązanych z kontaktem.

Zdarzenia te można w prosty sposób filtrować a notatki można dodawać zarówno do konkretnych zdarzeń jak i całego profilu klienta.

Historia kontaktu

Rozwiń

W zakładce tej znajduje się cała historia zdarzeń powiązanych z daną Osobą lub Organizacją, do której odnosi się karta.

Co warto podkreślić, w przypadku przypisania do Organizacji Pracowników, posiadających swoje odrębne karty Osoby, wszystkie zdarzenia z nimi zrealizowane w czasie kiedy będą oni dodani do firmy, będą wyświetlane również w karcie Organizacji. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku karty Osoby, gdzie wyświetlane są zdarzenia powiązane jedynie z konkretną osobą, której karta dotyczy.

Własny widok tabel

Rozwiń

Możesz zdecydować jaki zakres informacji o Kontaktach będzie wyświetlany w tabeli. 

Widok możesz dowolnie modyfikować tak, aby zawierał jedynie takie dane, jakie są dla Ciebie najistotniejsze, np. adres, numer telefonu czy powiązane osoby lub organizacje.

Kontakt

Pytania i sugestie w sprawie TeleCube CRM prosimy przesyłać na adres email: info@telecube.pl

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

221 13 14 15

info@telecube.pl

ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice