Karta Klienta

wszystkie informacje o Kliencie w jednym miejscu

Intuicyjne dodawanie i usuwanie Klientów jako Osób Indywidualnych oraz Organizacji.
Dane Klienta i powiązane zdarzenia widoczne w jednym miejscu.

Sprawne zarządzanie informacjami o Kliencie

W TeleCube CRM dbamy o to, aby wszelkie działania można było realizować efektywnie i łatwo, posiadając do tego kompleksowe narzędzia i funkcje. Nie inaczej jest w przypadku kwestii związanych z Kontaktami. W prosty sposób dodasz nowe Osoby i Organizacje do Kontaktów aby uporządkować wszelkie informacje i zdarzenia powiązane z danym numerem.

Osoby

Karta Osoby może zostać stworzona zarówno dla Klienta Indywidualnego, jak również dla Pracownika Organizacji, do której w prosty sposób może zostać przypisany.

Dodając Klienta do Kontaktów można zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje o nim, jak np. dane osobowe, numer telefonu czy adres mailowy. Ponadto można uzupełnić kartę o dane adresowe, numer PESEL czy numer dokumentu, np. dowodu osobistego.

W Karcie Klienta oprócz informacji o danej osobie w przejrzysty sposób wyświetlane są również wszystkie zdarzenia powiązane z danym kontaktem, w tym pełna historia kontaktu oraz istnieje możliwość dodawania notatek zarówno do poszczególnych zdarzeń jak i całego profilu.

Organizacje

Karta Organizacji pozwala uporządkować najistotniejsze informacje o firmie, którą chcemy dodać do Kontaktów.

Wprowadzając Organizację do Kontaktów można zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje o nim, jak np. nazwa organizacji, numer telefonu czy adres mailowy. Ponadto można uzupełnić kartę o numer NIP czy aktywność w rejestrach, np. KRS.

W Karcie Organizacji, tak jak w przypadku karty Osoby, oprócz informacji o danej firmie, w przejrzysty sposób wyświetlane są również wszystkie zdarzenia powiązane z daną instytucją oraz jej pracownikami.

Możliwości z poziomu Karty Osoby

lub Organizacji

Profil skrócony

Rozwiń

W Profilu znajdziesz wszystkie najistotniejsze informacje o Osobie bądź Organizacji, takie jak adres, dodane tagi, dane kontaktowe (numery telefonu i adresy mailowe) oraz w zależności od rodzaju karty powiązane Organizacje (w przypadku Karty Osoby) lub Pracowników (w przypadku Karty Organizacji).

Dane szczegółowe

Rozwiń

W karcie Danych szczegółowych oprócz najistotniejszych informacji o Osobie lub Organizacji znajdziesz również rozbudowaną sekcję z danymi adresowymi.

Ponadto jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia z tego miejsca możliwe jest dokonanie edycji w danych.

Opiekunowie

Rozwiń

Każdemu Klientowi (Osobie lub Organizacji) możesz przypisać Opiekuna oraz Obserwatorów. Będą oni odpowiedzialni za przydzielone im kontakty. Zapewni to profesjonalny poziom obsługi, gdyż zdarzenia będą trafiały w pierwszej kolejności do osób, do których przypisano dany Kontakt.

Własne pola

Rozwiń

Możesz dodać własne pole, w którym  zawrzesz dodatkowe informacje, których nie można przypisać do żadnego z domyślnych pól wskazanych w systemie. Masz możliwość dodania kilku typów pól, m.in. pole tekstowe, lista rozwijana czy pole z datą i godziną.

Dodane pola własne możesz dodatkowo oznaczyć jako wymagane, a w przypadku pól tekstowych wprowadzona w polu treść może zostać automatycznie generowana w formie linku. Dodane pola będą widoczne zarówno w tabelach zawierających wszystkie kontakty, jak i formularzach dodawania kontaktu.

Import danych

Rozwiń

Możesz zaimportować dane o Twoich kontaktach do narzędzia TeleCube CRM. Aby import przebiegł prawidłowo plik z danymi powinien być zapisany w formacie CSV lub JSON. Jak krok po kroku dokonać importu i mapowania danych możesz przeczytać w naszym WIKI-Poradniku.

Zdjęcie profilowe / Awatar

Rozwiń

Dla każdego kontaktu (Osoby lub Organizacji), znajdującego się w Karcie kontaktu, można ustawić zdjęcie profilowe (awatar). Aby dodać zdjęcie należy przejść do profilu kontaktu, kliknąć kółeczko przy imieniu i nazwisku kontaktu, następnie „Zmień” i dodać wybrane zdjęcie.

Zdarzenia w formie osi czasu

Rozwiń

W głównej karcie Profilu, oprócz najistotniejszych danych, w formie osi czasu wyświetlana jest lista zdarzeń oraz notatek powiązanych z kontaktem.

Zdarzenia te można w prosty sposób filtrować a notatki można dodawać zarówno do konkretnych zdarzeń jak i całego profilu klienta.

Historia kontaktu

Rozwiń

W zakładce tej znajduje się cała historia zdarzeń powiązanych z daną Osobą lub Organizacją, do której odnosi się karta.

Co warto podkreślić, w przypadku przypisania do Organizacji Pracowników, posiadających swoje odrębne karty Osoby, wszystkie zdarzenia z nimi zrealizowane w czasie kiedy będą oni dodani do firmy, będą wyświetlane również w karcie Organizacji. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku karty Osoby, gdzie wyświetlane są zdarzenia powiązane jedynie z konkretną osobą, której karta dotyczy.

Własny widok tabel

Rozwiń

Możesz zdecydować jaki zakres informacji o Kontaktach będzie wyświetlany w tabeli. 

Widok możesz dowolnie modyfikować tak, aby zawierał jedynie takie dane, jakie są dla Ciebie najistotniejsze, np. adres, numer telefonu czy powiązane osoby lub organizacje.

Pliki

Rozwiń

Możesz dodawać ważne pliki powiązane z Kontaktem (Osobą lub Organizacją).

Pliki dodasz na kilka sposobów, wchodząc w kartę Osoby lub Organizacji lub dodając je do notatek ze zdarzeń.

Eksport danych

Rozwiń

Możesz eksportować dane o Twoich kontaktach (Osobach lub Organizacjach) do arkusza CSV.  Eksportowane będą wszystkie dane wyświetlane w tabeli, co oznacza, że poprzez wyszukiwanie danych można ograniczyć ilość eksportowanych wierszy. Eksport można wykonać klikając buttonik „Eksport” widoczny nad tabelą z kontaktami.

Kontakt

Pytania i sugestie w sprawie TeleCube CRM prosimy przesyłać na adres email: info@telecube.pl

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

221 13 14 15

info@telecube.pl

ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice