Nieodebrane połączenia

reaguj by nie tracić Klientów

W zakładce „Nieodebrane połączenia” sprawdzisz wszystkie szczegóły związane z połączeniami, które nie zostały odebrane oraz będziesz mógł podjąć próbę kontaktu. Dzięki wyszukiwarce, przedziałom datowym oraz filtrom jeszcze sprawniej znajdziesz to, czego szukasz.

Nieodebrane połączenia

„Nieodebrane połączenia” to lista przedstawiająca połączenia przychodzące, które nie zostały odebrane w określonym czasie. Obejmuje ona zdarzenia z uwzględnieniem m.in. ich daty, czasu oczekiwania czy statusu. Ponadto z tego miejsca możesz odpowiedzieć na zdarzenie w formie połączenia czy wiadomości SMS oraz dodać notatkę.

FILTROWANIE

Rozbudowane filtry pozwolą sprawnie odnaleźć interesujące Cię zdarzenia, również te usunięte z listy nieodebranych połączeń.

AKCJE

Dodatkowe możliwości z poziomu listy nieodebranych połączeń, takie jak oddzwonienie, wysłanie wiadomości, dodanie notatki czy pobranie nagrania rozmowy.

Możliwości z poziomu listy nieodebranych połączeń

Oznaczanie połączeń

Rozwiń

Dzięki kolorowym flagom możesz oznaczyć każde zdarzenie na liście, nadając tym samym odpowiednią etykietę. Pozwoli Ci to łatwiej rozeznać się, które zdarzenia są ważne, a które należą do innej kategorii.

Możesz skorzystać z zaproponowanej przez nas puli tagów lub stworzyć swoje tagi w dowolnych kolorach wybranych z palety. Aby edytować lub dodać opisy i kolory tagów wejdź kolejno w zakładki Panel zarządzania > Ustawienia CRM > Ustawienia tagów.

Połączenie wprost z systemu

Rozwiń

Klikając symbol słuchawki przy nieodebranym połączeniu w prosty sposób można zrealizować połączenie z numerem osoby dzwoniącej, którego dotyczy ta pozycja na liście. Centralka automatycznie rozdzwoni połączenie między użytkownikiem oraz jego rozmówcą.

Korzystając z wbudowanego dialera, na nieodebrane połączenie można oddzwonić klikając symbol słuchawki przy wybranym połączeniu (w historii kontaktu lub na liście nieodebranych połączeń), lub wprowadzić numer ręcznie bezpośrednio w dialerze.
Więcej informacji o dialerze znajdziesz w poradniku.

Notatki

Rozwiń

Każde nieodebrane połączenie, tak jak wszelkie inne zdarzenia zamieszczone w zakładce „Nieodebrane”, można opatrzyć indywidualną notatką, umieszczając w niej najważniejsze kwestie związane z tym połączeniem.

Aby dodać notatkę kliknij ikonę ze znakiem dokumentu w sekcji Akcje lub wybierz zakładkę „Notatki” w karcie szczegółów połączenia (klikając na ikonkę „i”).

Każde połączenie z dodaną notatką będzie oznaczone czerwonym symbolem przy ikonce notatki.

Jeśli chcesz wyświetlić jedynie listę połączeń, do których dodałeś notatki wystarczy wejść w Filtry zaawansowane, a następnie zaznaczyć checkbox przy Zdarzenia z notatkami.

Status

Rozwiń

Rubryka Ostatni status pozwala w łatwy sposób sprawdzić jakie było ostatnie działanie powiązane ze zdarzeniem:
• połączenie wychodzące: odebrane, nieodebrane bądź zakończone statusem zajęte,
• wiadomość SMS wychodząca: dostarczona bądź niedostarczona.

Wysyłanie wiadomości SMS

Rozwiń

Z poziomu zakładki „nieodebrane połączenia” można z powodzeniem wysłać wiadomość SMS w odpowiedzi na nieodebrane połączenie. Wystarczy kliknąć ikonkę ze znakiem koperty w sekcji Akcje danego zdarzenia lub wybrać zakładkę Wyślij SMS w szczegółach połączenia (można do nich wejść klikając na ikonkę „i”).

Usuwanie połączeń

Rozwiń

Każde nieodebrane połączenie po pomyślnym nawiązaniu kontaktu może zostać automatycznie usunięte z listy. W tym celu należy dostosować ustawienia nieodebranych połączeń przechodząc kolejno w zakładki Panel zarządzania > Ustawienia CRM > Połączenia. Dodatkowo w każdej chwili można ręcznie usunąć bądź przywrócić wcześniej usunięte zdarzenia.

Aby usunąć wybrane połączenia z listy należy zaznaczyć je na liście wybierając odpowiadające im checkboxy a następnie kliknąć ikonkę z ilością zaznaczonych pozycji i wybrać opcję „Usuń”.

Celem przywrócenia na listę pojedynczych, uprzednio usuniętych połączeń nieodebranych należy w filtrach w sekcji Widok zaznaczyć „Tylko ukryte” a następnie przy konkretnym zdarzeniu w sekcji Akcje kliknąć ikonkę kosza ze strzałką, odpowiadającą akcji „Przywróć z usuniętych”.

Kontakt

Pytania i sugestie w sprawie TeleCube CRM prosimy przesyłać na adres email: info@telecube.pl

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

221 13 14 15

info@telecube.pl

ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice