Zarządzanie użytkownikami

z TeleCube CRM to takie proste

Intuicyjne dodawanie, usuwanie i blokowanie użytkowników. Łatwa edycja danych.
Tworzenie grup: uprawnień oraz użytkowników.

Sprawne administrowanie użytkownikami

W TeleCube CRM dbamy o to by wszelkie działania można było realizować efektywnie i łatwo, posiadając do tego kompleksowe narzędzia i funkcje. Nie inaczej jest w przypadku kwestii związanych z wprowadzaniem do CRMa jego użytkowników oraz nadawaniem im odpowiednich uprawnień, adekwatnym grupowaniem oraz edycją ustawień.

Grupy uprawnień

Prawidłowe podejście do kwestii nadawania określonych uprawnień użytkownikom CRMu pozwoli zabezpieczyć się przed niepożądanymi sytuacjami i zdarzeniami jak np. dostęp do ukrytych informacji czy nieuprawniona możliwość edycji danych bądź statusów.
Zanim zatem zaczniesz dodawać użytkowników zastanów się jakie im nadasz uprawnienia.
W pierwszej kolejności przygotuj konkretne grupy uprawnień i przyporządkuj do nich określone uprawnienia, które są wylistowane w TeleCube CRM. Posiadając grupy uprawnień będziesz mógł przydzielać do nich użytkowników CRMa. Sprawdź jak stworzyć grupę uprawnień.

Grupy użytkowników

Im większa złożoność narzędzia tym ważniejsze jest uporządkowanie w kwestii przydzielenia użytkowników do właściwych kategorii. W ten sposób można ułatwić realizację zadań zarówno konkretnemu użytkownikowi jak i kontrolującemu go managerowi. W TeleCube CRM umożliwiamy tworzenie grup użytkowników. Jakie to będą grupy oraz kto będzie do nich należał zależy od administratora danego CRMa. Mogą to być grupy związane z modułami TeleCube CRMa oraz nie powiązane z nimi. Przykładowo możemy stworzyć grupy według działów firmie, według stanowisk, czy też biorąc pod uwagę filie działające w różnych miastach, województwach albo krajach. Sprawdź jak stworzyć grupę użytkowników.

Dodawanie użytkowników oraz edycja ich danych i statusów

Gdy już utworzyłeś konkretne grupy nic nie stoi na przeszkodzie dodania pierwszego i kolejnych użytkowników. Ważnym podkreślenia jest, że każdy z użytkowników musi mieć przyporządkowane konto SIP (numer wewnętrzny). Jest to podstawowy warunek umożliwiający korzystanie z CRMa. Jeśli nadasz użytkownikowi odpowiednie uprawnienia może on także zarządzać innymi użytkownikami, ale możesz także pozostawić ten przywilej tylko jednemu administratorowi. Zarządzanie ustawieniami użytkownika dotyczy m.in. jego usunięcia lub zablokowania oraz możliwości edycji jego danych. Przeczytaj więcej o tym jak zarządzać użytkownikami.

dodanie-nowego-uzytkownika

Możliwości z poziomu listy w zarządzaniu użytkownikami

Jak dodać i edytować
grupy uprawnień

Rozwiń

Celem dodania grupy uprawnień wejdź na Panelu w zakładki Panel zarządzania > Uprawnienia.

Następnie kliknij w przycisk „Dodaj grupę uprawnień”, nadaj nazwę tej grupie i wybierz z dostępnej listy konkretne uprawnienia. Kliknij przycisk Dalej, a w ostatnim kroku zaznacz pole przy użytkowniku/ach, którzy mają korzystać z danej grupy uprawnień. Pamiętaj, że każdy użytkownik może być przydzielony tylko do jednej grupy uprawnień.

Założona grupa będzie widoczna w Uprawnieniach. Możesz w dowolnym momencie ją edytować, usunąć (jeśli nie posiada przydzielonych użytkowników) lub sprawdzać jej szczegóły. Grupy uprawnień może tworzyć wyłącznie główny administrator.

Jak dodać nowego
użytkownika

Rozwiń

Użytkownika TeleCube CRM możesz dodać na Panelu wchodząc w zakładki Panel zarządzania > Użytkownicy, a następnie klikając w przycisk Utwórz użytkownika.

W sekcji Ustawienia konta uzupełnij pola:

  • E-mail – tym adresem użytkownik m.in. będzie się posługiwał przy logowaniu.
  • Konto SIP – należy je wybrać z rozwijanej listy lub utworzyć nowe. Jeśli tworzysz nowe konto SIP nadane hasło będzie obowiązywać wyłącznie dla tego numeru wewnętrznego a nie dla całego profilu użytkownika. Ważne żeby każdy użytkownik miał przyporządkowane jedno, indywidualne konto SIP.
  • Prezentacja dla połączeń i prezentacja dla SMS – w tych polach należy wybrać odpowiednio numery, które będą się pokazywać odbiorcy podczas realizacji połączeń telefonicznych oraz numery i pola prezentowane odbiorcy wysłanych SMSów.
  • Hasło – należy dwukrotnie wprowadzić hasło zawierające min. 8 znaków, małą i dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny (!@*$&).

W sekcji Informacje podstawowe wpisz Imię i nazwisko oraz numer służbowy użytkownika oraz przyporządkuj do niego jedną z wcześniej utworzonych grup uprawnień.

W sekcji Informacje dodatkowe przydziel użytkownika do odpowiednich grup lub podgrup użytkowników. Jeden użytkownik może być przyporządkowany do kilku grup. Jeśli w przyszłości będziesz chciał dodać lub usunąć użytkownika z danej grupy lub podgrupy możesz tego dokonać wyłącznie w tej sekcji.

Jak dodać i edytować grupy użytkowników

Rozwiń

Aby dodać grupę użytkowników wejdź na Panelu w zakładki Panel zarządzania > Grupy użytkowników. Następnie kliknij w przycisk „Utwórz grupę” i nadaj jej nazwę.

Gdy grupa jest już utworzona możesz sprawdzać jej składowe oraz dokonywać edycji, klikając w adekwatne ikonki w bloczku odpowiadającym danej grupie.

Jeśli klikniesz w ikonkę z ołówkiem będziesz mógł wprowadzić podgrupę/y do danej grupy np. jeśli utworzyłeś grupę Oddziały zagraniczne możesz stworzyć dla niej podgrupy np. Francja, Niemcy i USA.

Użytkowników możesz dodawać lub usuwać z danej grupy i/lub podgrupy z poziomu sekcji Edytuj profil (można na nią przejść klikając kolejno: Panel zarządzania > Użytkownicy > ikonka trzech kropek umieszczona przy danym użytkowniku > Edytuj), dokonując odpowiednich zmian w danych umieszczonych w Informacjach dodatkowych.

Tworząc grupę lub podgrupę automatycznie zostanie ona dodana do ww. Informacji dodatkowych. Jedyną grupą, która jest umieszczona na stałe w TeleCube CRM jest Stanowisko i musisz do niej przypisać każdego użytkownika. W przypadku pozostałych grup masz pełną dowolność, w kwestii dodawania do nich lub nie użytkowników. Inne grupy możesz też usuwać, jednak pod warunkiem, że w danym momencie nie zawierają żadnych użytkowników.

Jak edytować dane i status użytkownika

Rozwiń

Gdy już wprowadziliśmy nowego użytkownika, zostanie on dopisany do listy zamieszczonej w ww. zakładce Użytkownicy.
W tym miejscu możemy od teraz dokonywać zmian dotyczących utworzonego użytkownika. Aby to zrobić należy kliknąć w ikonkę trzech kropek znajdującą się po prawej stronie, w wierszu, w którym są zamieszczone informacje o danym użytkowniku.

Po kliknięciu w ikonkę możemy:

  • zablokować użytkownika,
  • usunąć użytkownika,
  • edytować wprowadzone wcześniej dane.

W przypadku blokady użytkownika straci on możliwość logowania się do Panelu ale będzie mógł nadal korzystać z konta SIP na urządzeniu gdzie jest ono zainstalowane.
W przypadku skorzystania z opcji Usuń  profil użytkownika zostanie na stałe usunięty (opłata za niego nie będzie już pobierana od następnego okresu rozliczeniowego) i użytkownik straci możliwość zarówno logowania się do panelu CRMa, jak i wykonywania połączeń.
Jeśli chcemy jedynie edytować dane użytkownika należy kliknąć w Edytuj, następnie dokonać odpowiednich zmian i zatwierdzić je przyciskiem Zapisz.

Kontakt

Pytania i sugestie w sprawie TeleCube CRM prosimy przesyłać na adres email: info@telecube.pl

Pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

221 13 14 15

info@telecube.pl

ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice